2016. ápr. 28.

DRZÁ pokuta? S radarovým detektorom nebudeš mať stres

Pokuta za rýchlosť - žiaden strach, s týmto jej predídeš


Pokuty na cestách - takto sa pred nimi chráň »
POKUTOVÝ BLOK - nedostaneš ho, ak budeš mať antiradar


 O*dhlásiť tu 
DRZÁ pokuta? S radarovým detektorom nebudeš mať stres