2016. febr. 1.

ÚČINNÝ antiradar ohlási radar skôr, než ťa namerajú

Je tu legálny radarový detektor


Je tu antiradar ohlási, ak merajú »
ÚČINNÝ antiradar ohlási radar skôr, než ťa namerajú


 Od-hlásiť 
Nebudú žiadne pokuty, ak budeš používať antiradar