2015. dec. 8.

Pojď do mě, hned



Pojď do mě, hned »
Pojďme do postele, chci to tvrdě

 Od-hlásit zde 
Zbožňuji mužnost, tvrdou jako skála